Heeft u een vraag?

Stel hem hier

Kunnen wij u helpen?

Wij zijn bereikbaar via:

Wilt u liever dat wij bellen?

Of stel hieronder uw vraag:

  •  077-4669050

Inventaris/Goederenverzekering

Bijgaand een overzicht van de dekkingen die mogelijk zijn onder de inventaris en goederenverzekering. Vaak is een inventaris/goederenverzekering vereist om de andere dekkingen te kunnen aanbieden. Overleg dit met ons en we kijken naar een oplossing.

Inventarisverzekering

Hieronder worden alle zaken verstaan die nodig zijn voor het bedrijf. Dit zijn machines in de fabriek, stellingen in het magazijn of meubilair op het kantoor. De inventaris kan zeer uitgebreidt zijn. Je kunt dit vergelijken met de inboedel van een paticulier. Inventaris zijn die zaken van het bedrijf die niet tot het bedrijfsgebouw horen ofwel niet duurzaam verbonden zijn met de ondergrond.

Vaak is wel een alarmklasse nodig die onderhouden wordt door een erkend bedrijf. Hierin kunnen we ondersteunen. Er zijn mogelijkheden om het eigen risico te verhogen of te verlagen.

Goederenverzekering

Dit zijn de producten die gemaakt worden in de fabriek voor de verkoop. Hieronder vallen ook opgeslagen producten of halffabrikaten. Heel globaal gezien alle producten/grondstoffen die voor de productie en verkoop zijn en niet voor eigen gebruik. De inventaris en goederen verzekering wordt door sommige verzekeraars samengepakt. De goederen zijn alle goederen voor bewerking en die richting de klant gaan.

Huurdersbelang

Zit je als bedrijf in een gehuurd pand, dan komt het voor dat er wijzigingen aan de opstal gedaan worden. Dit verzekerd de eigenaar/verhuurder van het pand vaak niet. Verstandig is om dit zelf te verzekeren als een huurdersbelang. Dit is een extra optie die op de inventaris/goederen verzekering meegenomen kan worden.

Koelschade

Bij een goederenverzekering is het mogelijk om ook koelschade mee te verzekeren, hiermee verzeker je bederfelijke goederen door een stroomuitval. Meestal zit er een voorwaarde op dat de stroomuitval minimaal 6 uur moet duren voordat er dekking is. 

Risicobeperking koelschade

Het is vaak ook verstandig om het alarm zo uit te rusten dat er een melding komt wanneer de groep van de koeling bijvoorbeeld uitvalt door een storing of kortsluiting. Hierdoor beperk je het risico.

Computerverzekering

Hiermee verzeker je computers laptops en andere electronica, je kunt als bedrijf tegenwoordig niet meer zonder. Bij beschadiging en diefstal keert de verzekeraar geld uit waarmee nieuwe apparatuur te koop is of te laten repareren. Ook is het mogelijk om meetapparatuur en muziekinstrumenten te verzekeren.

Reconstructieverzekering

Hiermee verzeker je de kosten om informatie opnieuw te verzamelen na schade. Op de bedrijfschadeverzekering is meestal een bepaald bedrag meeverzekerd. Hieronder wordt ook verstaan het opnieuw inregelen van database bijvoorbeeld of van software. Meestal is dit 5.000 euro.

Lichtreclame

Standaard is op de inventarisverzekering beschadiging door brand en ontploffing buiten de lichtbak of stormschade tot 1000 euro verzekerd. Dit is te verhogen en ook de dekkingen zijn verder uit te breiden.

Geld

Standaard is verlies van geld of beschadiging van geldwaardig papier verzekerd tot 1000 euro. Ook het eventueel aannemen van vals geld valt onder de dekking. De verzekerde bedragen zijn op te hogen. Tevens is er dekking voor verlies tijdens vervoer.

Extra kosten verzekering

Deze extra kosten verzekering biedt dekking voor wanneer het pand waar het bedrijf in gevestigd zit door schade onbruikbaar is geworden. Wel staat bijvoorbeeld het naast gelegen pand leeg waardoor je binnen enkele weken weer aan de slag kunt. Er worden dan extra kosten gemaakt. Deze extra kosten (huurkosten) kunnen verzekerd worden onder de extra kosten verzekering. Te denken valt aan huurkosten tijdelijke ruimte, computerapparatuur en of extra reiskosten van medewerkers. Deze dekking is voornamelijk voor bedrijven die eenvoudig op een andere locatie verder zouden kunnen werken.

Maak een afspraak en we komen graag voorbij om onze kennis te delen.

mvg, Team Alterna.