Heeft u een vraag?

Stel hem hier

Kunnen wij u helpen?

Wij zijn bereikbaar via:

Wilt u liever dat wij bellen?

Of stel hieronder uw vraag:

  •  077-4669050

Waarom een levensverzekering wordt soms gevraagd.

Een levensverzekering wordt afgesloten om het financieel verlies door het wegvallen van de partner op te kunnen vangen. Hierin zijn tal van variates mogelijk.

Een voorbeeld om dit duidelijk te maken.

Een man woont samen met zijn partner en 3 kinderen. De man werkt fulltime en de partner zorgt voor de kinderen. Wanneer de man komt te overlijden krijgt de achtergebleven partner het financieel een stuk lastiger. Ook is werken door de achtergebleven partner niet altijd mogelijk door de zorg voor de kinderen.

Een oplossing is om op het leven van de man (hoofdkostwinnaar) of op beide een levensverzekering af te sluiten zodat de achtergebleven partner een éénmalige uitkering ontvangt bij het overlijden van de hoofdkostwinnaar.

Hoe hoog dit bedrag dient te zijn is afhankelijk van de persoonlijke, gewenste situatie. Bijvoorbeeld is het voor een overbrugging van een aantal jaren totdat alles weer enigszins (voor zover dat mogelijk is) op de rit staat. Of is het wenselijk dat de partner voor langere tijd financieel ondersteund wordt. Dit heeft zijn invloed op de hoogte van het te verzekeren bedrag en de hoogte van de premie.

De overlijdensrisicoverzekering (afgekort ORV in vervolg)

Een ORV keert uit bij het overlijden van de verzekerde ongeacht wat de oorzaak is. Als het gebeurdt wordt er uitgekeerd dat is min of meer het uitgangspunt en er zijn weinig uitzonderingen. Je vult voorafgaand aan de ORV een gezondheidsverklaring in waarbij bekeken wordt of er verhoogde risico's zijn. We raden aan om deze zorgvuldig in te vullen, doe je dit niet en er gebeurdt iets wat verzwegen is en reeds bekend was voor ingangsdatum wordt er niet uitgekeerd.

De verzekeraar besluit na ontvangst van de gezondheidsverklaring of ze de klant accepteren of niet. Zo ja dan kan het tegen de berekende premie zijn of een verhoogde premie. Of mogelijk worden sommige zaken uitgesloten.

De looptijd van de verzekering is variabel, meestal wordt 30 jaar aangehouden wanneer gekoppeld aan de hypotheek. Vaak zit er een eindleeftijd op van rond de 70 jaar.

Overlijdensrisico en hypotheek

Bij het sluiten van een hypotheek verlangt de bank een overlijdensrisico om het risico af te dekken van de bank en voor de klant. De bank is de eerste begungstigde om de hypotheek af te lossen, is er dan nog geld over dan wordt dit naar de nabestaanden uitgekeerd.

De vraag die je je moet stellen, is dit voldoende voor de achtergebleven partner. Wanneer de partner in het huis blijft wonen (wel vrij van hypotheek) dan zijn er ook financiele middelen nodig om van te leven zeker wanneer er nog voor één of meerdere kinderen gezorgd dient te worden. Dit is iets om over na te denken.

Heb je vragen, neem contact met ons op. We helpen graag en hebben tal van mogelijkheden om dit goed af te dekken. Belangrijk is dat er over nagedacht wordt voordat er iets gebeurdt.

Kom je ook een kop koffie drinken bij ons. Maak hier een afspraak.

Mvg, Team Alterna