Heeft u een vraag?

Stel hem hier

Kunnen wij u helpen?

Wij zijn bereikbaar via:

Wilt u liever dat wij bellen?

Of stel hieronder uw vraag:

  •  077-4669050

Bedrijfsverzekeringen

Aan de linker zijde zijn de verschillende verzekeringen te bekijken die zakelijk misschien nodig zijn. Met deze verzekeringen worden een aantal risico's afgedekt.

Zakelijke verzekeringen

Alle risico die te maken hebben met het voortbestaand van het bedrijf voor schadeoorzaken zoals bijvoorbeeld brand, diefstal, wateroverlast, bliksem, storm enz. Deze schades hebben betrekking op de inventaris, goederen, machines, computers, milieuschade en overig. Zie linkerzijde in het menu.

Arbeidsongeschiktheid

Hier wordt het risico besproken dat voor de eigenaren geldt van het bedrijf. Als zelfstandige wordt verwacht dat zelf voor een inkomensvoorziening gezorgd wordt. Dit is ook sterk aan te raden, wordt hierin niet voorzien valt het inkomen terug naar bijstandsniveau bij 100% arbeidsongeschikt door ziekte of ongeval. Hierin zijn tal van opties mogelijk.

Ziekteverzuim

Hier bespreken we de risico's die er zijn wanneer er werknemers in dienst zijn. Een bedrijf is verplicht om ziek werknemers maximaal 2 jaar door te betalen bij ziekte. Dit kan uit eigen middelen (mits bedrijf groot genoeg) of het wordt bij een verzekeraar ondergebracht. Ons advies is om dit bij een verzekeraar onder te brengen tot zeker een 50 a 100 man personeel. Er is dan zekerheid omtrent de ziektekosten die gemaakt worden.

Vraag naar de mogelijkheden bij ons en maak een afspraak.

Mvg, Team Alterna.