Heeft u een vraag?

Stel hem hier

Kunnen wij u helpen?

Wij zijn bereikbaar via:

Wilt u liever dat wij bellen?

Of stel hieronder uw vraag:

  •  077-4669050

Bedrijfspand - Wat is de herbouwwaarde?

Waarom is het belangrijk om de juiste herbouwwaarde van een bedrijfspand te verzekeren?

Een bedrijfspand moet verzekerd worden tegen de herbouwwaarde. Hierover bestaan vaak misverstanden. Wat wordt er onder herbouwwaarde verstaan en waarom is het van groot belang om het juiste verzekerde bedrag aan te houden?

De definitie van herbouwwaarde luidt: het bedrag dat nodig is om het pand op dezelfde plek met dezelfde bestemming te herbouwen. Dit is dus niet de waarde van het pand bij verkoop. Ook de boekwaarde van het pand is niet hetzelfde als de herbouwwaarde. Om duidelijkheid te scheppen zullen wij enkele waardegrondslagen nader toelichten.

Wat is het verschil tussen de herbouwwaarde en de verkoopwaarde?

De herbouwwaarde wordt geschat aan de hand van de kosten om het pand te herbouwen. Hoeveel geld moet er betaald worden om het pand na een brand weer te herbouwen? De verkoopwaarde is de commerciële waarde van het pand. Wat is de opbrengst bij verkoop? De herbouwwaarde is objectief vast te stellen, de verkoopwaarde niet. Bij verkoop is de waarde namelijk afhankelijk van wat de koper ervoor wil geven.

Wat houdt de boekwaarde van een pand in?

Dit is voor welk bedrag het gebouw in de boeken staat. Op deze waarde wordt afgeschreven, dus is het een dalende waarde. Het zegt dus niets over de herbouwwaarde.

Het juiste verzekerde bedrag

In principe is het aan de onderneming om een verzekerd bedrag vast te stellen. Er zijn maar weinig ondernemers die deze waarde op de juiste manier in kunnen schatten, daarom bieden verzekeraars vaak een gratis waardebepaling aan door een expert. Op deze manier kan voorkomen worden dat er sprake is van onderverzekering. Verzekeraars hechten waarde aan een waardebepaling, omdat niemand erbij gebaat is als bij schade blijkt dat er sprake is van onderverzekering.

Wat gebeurt er bij onderverzekering?

Bij een te laag verzekerd bedrag wordt niet de volledige schade uitgekeerd. Bij een omvangrijke schade komt een expert om het schadebedrag vast te stellen. Ook wordt er gelijk gekeken of het verzekerde bedrag op het juiste niveau zit. Als blijkt dat het verzekerde bedrag niet juist is, wordt de schade maar deels uitgekeerd. Er is dan sprake van onderverzekering. De schade wordt naar verhouding uitgekeerd. Is het verzekerde bedrag maar 80 procent van de werkelijke herbouwwaarde? Dan wordt er ook 80 procent van de schade uitgekeerd.

Indien het verzekerde bedrag is vastgesteld door een gekwalificeerde taxateur, dan gaat de schade-expert er vanuit dat het verzekerd bedrag klopt.

Zelf het verzekerde bedrag vaststellen

Voor particuliere opstalverzekeringen werken verzekeraars met herbouwwaardemeters. Dit ligt bij bedrijfspanden een stuk complexer. Er is in de meeste gevallen vakinhoudelijke kennis nodig voor het inschatten van de herbouwwaarde. Het is namelijk meer dan de inhoud van het pand vermenigvuldigen met een bepaald bedrag.

Laat het bepalen van de herbouwwaarde over aan de expert. Een te laag verzekerd bedrag kan grote gevolgen hebben voor de onderneming.


Bovenstaand nieuwsbericht is gepubliceerd op 04-04-2024. Dit bericht is met veel zorg en aandacht samengesteld. Desondanks kunnen wij niet volledig instaan voor de correctheid, volledigheid of actualiteit van de informatie.
Maak een afspraak met ons om de meest recente informatie te ontvangen.