Heeft u een vraag?

Stel hem hier

Kunnen wij u helpen?

Wij zijn bereikbaar via:

Wilt u liever dat wij bellen?

Of stel hieronder uw vraag:

  •  077-4669050

Het kan misgaan zonder een uitsluitingsclausule

Met een uitsluitingsclausule gaat bij een scheiding je schenking niet naar je ex-schoonzoon of ex-schoondochter.

Je gunt jouw kind alles, maar let op. Voorkom dat de ex van je zoon of dochter met jouw geld aan de haal gaat

Geld van ouders gaat bij overlijden normaal gesproken naar de kinderen. Dat is wettelijk vastgelegd en je zult het ook niet anders willen. Bij jouw overlijden komt de erfenis in het vermogen van je zoon of dochter terecht. Als hij of zij vervolgens gaat scheiden, heeft de ex-partner recht op de helft van de waarde van de nalatenschap. De meeste huwelijkspartners zijn namelijk in gemeenschap van goederen getrouwd. Zo verdwijnt jouw geld in een afvoerputje. Hetzelfde kan ook gebeuren met een schenking. Met de uitsluitingsclausule kun je dit voorkomen.

Wat houdt de uitsluitingsclausule in?

Deze clausule wordt ook wel de anti-schoonzoonclausule genoemd. Bij een schenking of een erfenis wordt de zogenaamde koude kant uitgesloten. Hiermee wordt de schoonzoon of schoondochter bedoeld. Door deze clausule vormt de schenking of de erfenis geen onderdeel van het gemeenschappelijk vermogen. De ontvanger krijgt dus een eigen vermogen. Ze mogen het uiteraard wel vrij besteden, maar bij een scheiding is duidelijk dat het vermogen niet voor de ex-partner is.

Hoe kun je de uitsluitingsclausule inroepen?

In een testament kun je de clausule opnemen. Bij overlijden zorgt de notaris voor de uitvoering van hetgeen in het testament vastgelegd is. Bij een schenking ga je het liefst niet eerst naar de notaris. De kosten lopen namelijk in de honderden euro’s. Gelukkig hoeft dat ook niet. De uitsluitingsclausule verbinden aan een schenking is vormvrij. Je kunt dus eenvoudig het bedrag overboeken naar je zoon of dochter, waarbij uit de omschrijving duidelijk blijkt dat de clausule van toepassing is. De omschrijving 'Gift aan (naam zoon/ dochter)' is niet voldoende. Je zou het schenkbedrag kunnen overmaken ten name van de zoon of dochter waarbij je aangeeft dat de uitsluitingsclausule van toepassing is.

Wijzigingen vanaf 2018

Is je zoon of dochter ná 1 januari 2018 getrouwd? Dan gelden er andere regels. Vanaf 1 januari 2018 geldt de Wet Beperkte gemeenschap van goederen. Hierin is onder andere opgenomen dat schenkingen of erfenissen die voor en tijdens het huwelijk ontvangen worden, persoonlijk zijn, tenzij de schenker anders heeft bepaald of in het testament iets anders is aangegeven. In de huwelijkse voorwaarden kan echter zijn bepaald dat schenkingen en erfenissen wél in de huwelijksgemeenschap vallen. De uitsluitingsclausule blijft dus in sommige situaties ook relevant voor huwelijken die zijn gesloten na 1 januari 2018.

Bij twijfel adviseren wij je om bij de notaris langs te gaan om je persoonlijke situatie te bespreken.


Bovenstaand nieuwsbericht is gepubliceerd op 06-03-2024. Dit bericht is met veel zorg en aandacht samengesteld. Desondanks kunnen wij niet volledig instaan voor de correctheid, volledigheid of actualiteit van de informatie.
Maak een afspraak met ons om de meest recente informatie te ontvangen.