Heeft u een vraag?

Stel hem hier

Kunnen wij u helpen?

Wij zijn bereikbaar via:

Wilt u liever dat wij bellen?

Of stel hieronder uw vraag:

  •  077-4669050

Schades met de zakelijke bestelauto? Wat zijn de gevolgen?

Een verzekeraar kan een verzekering opzeggen bij veel schadeclaims. Dit is wel een uiterste middel en iets wat verzekeraars niet vaak doen, maar het kan wel.

Je kunt in een jaar veel pech hebben. Wat als werknemers meerdere schades veroorzaken met een bestelauto? Kan de verzekeraar de verzekering stopzetten?

Bij autoschade kun je de rekening neerleggen bij de verzekeraar. Met de juiste autoverzekering krijg je ook de schade aan jouw eigen auto uitgekeerd. Een aanrijdingschade heeft wel invloed op de hoogte van de schadevrije jaren. Op deze manier wordt het claimen op de autoverzekering ontmoedigd. Door het risico deels neer te leggen bij de autobezitters, hopen verzekeraars dat zij voorzichtiger rijden en schade voorkomen. Vooral met de zakelijke autoverzekering is het van groot belang om niet te claimen op de autoverzekering. De premie is namelijk hoger in vergelijking met de particuliere autoverzekering.

Waarom is de zakelijke autoverzekering duur?

De hogere premie wordt voor een deel veroorzaakt doordat zakelijke auto’s vaak intensiever gebruikt worden. Ook rijden er vaak verschillende bestuurders in. Werknemers rijden over het algemeen ruiger in de auto van de baas dan in hun eigen auto. De verzekeraar moet dus gemiddeld meer uitkeren aan schades. Een hogere premie is dan een logisch gevolg.

Kan autoschade verhaald worden op de werknemer?

De werkgever is verantwoordelijk voor de gedragingen van de werknemers in de auto van de onderneming. Bij schade kun je als werkgever de schade dus niet zo even verhalen op de werknemer. Sterker nog, andersom kan dat wel. De werknemer heeft bijvoorbeeld een zwaar lichamelijk letsel overgehouden aan een ongeval met een auto van de werkgever. De werkgever kan aansprakelijk worden gesteld en kan bedragen verschuldigd zijn aan de werknemer. Dit risico dek je af met een WEGAM-verzekering.

Wat zijn de gevolgen van meerdere claims in één jaar?

Door schadevrij te rijden bouw je jaarlijks één schadevrij jaar op in de autoverzekering. Bij schades verlies je gelijk meerdere schadevrije jaren. Na het claimen van twee of drie schuldschades zal het effect op de hoogte van de premie groot zijn in het volgende verzekeringsjaar. Meerdere schades in één jaar kan een keer gebeuren. Als het hier niet bij blijft heeft de verzekeraar de mogelijkheid om de autoverzekering op te zeggen. Waar de grens ligt is ter beoordeling aan de verzekeraar. Verzekeraars kunnen bij meerdere schades een brief sturen waarin ze dreigen de verzekering te beëindigen als het claimgedrag niet verbetert. Bij schade moet de verzekeraar wel uitkeren. Ook als het de zoveelste schade is.

Verhaalbare schades tellen niet mee

Schades die de verzekeraar uitkeert en weer kan verhalen op de veroorzaker van de schade worden niet gezien als een op de autoverzekering geclaimde schade. In dat geval wordt er namelijk geen schadelast op de verzekering geclaimd.

Door het opzeggen van de verzekering door de verzekeraar kan er een probleem ontstaan. Het afsluiten van een nieuwe verzekering wordt hierdoor lastiger. Verzekeraars vragen namelijk vaak of jou al eens een autoverzekering opgezegd is. Na het opzeggen door de verzekeraar moet je deze vraag bevestigend beantwoorden. Dat kan voor andere verzekeraars een reden zijn om jou en jouw bezittingen niet te verzekeren.


Bovenstaand nieuwsbericht is gepubliceerd op 19-10-2023. Dit bericht is met veel zorg en aandacht samengesteld. Desondanks kunnen wij niet volledig instaan voor de correctheid, volledigheid of actualiteit van de informatie.
Maak een afspraak met ons om de meest recente informatie te ontvangen.