Heeft u een vraag?

Stel hem hier

Kunnen wij u helpen?

Wij zijn bereikbaar via:

Wilt u liever dat wij bellen?

Of stel hieronder uw vraag:

  •  077-4669050

Hoe verdeel je de verzekeringen als je uit elkaar bent?

Wat zijn de verzekeringswijzigingen bij een scheiding, zoals opstal- en autoverzekeringen?

Bij een echtscheiding of het verbreken van een samenleving moeten ook de verzekeringen verdeeld worden over de ex-partners. Hoe doe je dat?

Na het verbreken van het huwelijk of de samenleving moet er het nodige geregeld worden. Door een goed overzicht kun je het proces vereenvoudigen en versnellen. Aan de hand van onderstaand overzicht kun je de meest voorkomende verzekeringen eenvoudiger verdelen.

Wie houdt de opstalverzekering?

Deze verzekering biedt dekking tegen schade aan het huis. Het is dus logisch dat deze verzekering op naam komt van degene die het huis ook op naam krijgt. De tenaamstelling kan relatief eenvoudig gewijzigd worden bij de verzekeraar.

De inboedelverzekering aanpassen

Een van beiden kan deze verzekering op naam krijgen, maar er moeten toch aanpassingen worden doorgevoerd. Een deel van de inboedel zal namelijk worden meegenomen door de ex-partner. Om onderverzekering te voorkomen, bieden verzekeraars vaak de mogelijkheid om aan de hand van een zogenaamde inboedelwaardemeter de waarde te bepalen. Na de scheiding of beëindiging van de samenleving moet je een nieuwe inboedelwaardemeter invullen. Je kunt ook zelf gaan inschatten hoe hoog het verzekerd bedrag moet zijn. Er bestaat dan wel het gevaar van onderverzekering.

Aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren

Het maakt niet uit wie van de ex-partners deze verzekering over gaat nemen. Er zal wel naar de dekking gekeken moeten worden. De dekking hoeft namelijk mogelijk niet meer op gezinsdekking te staan. De partner die deze verzekering niet op naam krijgt, moet wel zorgen voor een vervangende aansprakelijkheidsverzekering.

Moet de zorgverzekering ook worden gewijzigd?

Nee, de zorgverzekering is een individuele polis. De adressering moet eventueel wel gewijzigd worden. Het verbreken van het huwelijk of de samenleving heeft meestal ook geen invloed op de hoogte van de premie. Dat kan anders zijn als een van de partners korting krijgt via een collectief. Als partners op één polis staan, is splitsing van de verzekering wel wenselijk.

De autoverzekering volgt de auto

Het is logisch om de autoverzekering op naam te zetten van de ex die de auto op naam krijgt. Er moet wel kritisch gekeken worden naar de opgebouwde schadevrije jaren. Wie krijgt deze op naam?

De overlijdensrisicoverzekering moet gewijzigd worden

De verzekerde op de polis blijft ongewijzigd. Je kunt niet een andere verzekerde op de polis zetten, maar de verzekeringnemer van de verzekering kan wel gewijzigd worden. Indien de polis niet is gekoppeld aan de hypotheek, is deze ook op te zeggen zonder een opzegtermijn in acht te nemen. Er moet in ieder geval goed gekeken worden naar de begunstigde. Dit is namelijk diegene die de overlijdensuitkering ontvangt na de dood van de verzekerde. Indien de naam van de ex-partner wordt genoemd in de begunstiging moet dit mogelijk worden gewijzigd.

Er zijn meer financiële zaken die geraakt worden door het verbreken van je relatie. Ga dus het gesprek aan met je verzekeringsadviseur over de gevolgen voor de financiële huishouding.


Bovenstaand nieuwsbericht is gepubliceerd op 13-10-2023. Dit bericht is met veel zorg en aandacht samengesteld. Desondanks kunnen wij niet volledig instaan voor de correctheid, volledigheid of actualiteit van de informatie.
Maak een afspraak met ons om de meest recente informatie te ontvangen.