Heeft u een vraag?

Stel hem hier

Kunnen wij u helpen?

Wij zijn bereikbaar via:

Wilt u liever dat wij bellen?

Of stel hieronder uw vraag:

  •  077-4669050

Een zieke werknemer: Welke verzekering is passend?

Een zieke werknemer kun je verzekeren met een verzuimverzekering. Wat zijn de opties?

Bij ziekte van werknemers moet je het inkomen doorbetalen. Voor het opvangen van deze kosten kun je een verzuimverzekering afsluiten.

Een arbodienst kan jou helpen bij het beheersen van het ziekteverzuim, maar met personeel kun je ervan uitgaan dat er ziekteverzuim ontstaat. Je kunt deze lasten zelf dragen, maar de financiële risico’s zijn groot. Wat als één of een paar werknemers langere tijd of zelfs blijvend arbeidsongeschikt raken? Uiteindelijk komen ze in de WIA terecht, maar de kosten voor jouw onderneming zijn groot. Vooral in de eerste twee jaren van de ziekteperiode van werknemers.

Werknemer weer aan het werk helpen

Bij kortdurend ziekteverzuim gaat het bijvoorbeeld om werknemers met een griepje of met een blessure. Bij langdurig verzuim zijn de financiële gevolgen groter. Bij ziekteverzuim krijg je als werkgever te maken met de Wet verbetering poortwachter. De wet verplicht jou om samen met de zieke werknemer te zoeken naar manieren om de zieke werknemer weer aan het werk te krijgen. Hiervoor kun je de hulp inschakelen van de arbodienst of de bedrijfsarts.

Waarom een verzuimverzekering afsluiten?

Een zieke werknemer kost je volgens berekeningen van TNO gemiddeld 230 euro per niet gewerkte dag. Je betaalt het inkomen namelijk door tijdens de ziekteperiode. Het kan gaan om een loondoorbetalingsverplichting van 70% van het inkomen, maar het kan ook 100% van het inkomen zijn. Helaas blijft het daar niet bij, want de kosten van het re-integreren komen daar nog bij. Het gaat om de kosten voor het weer aan het werk krijgen van zieke werknemers, zoals bijvoorbeeld het aanpassen van de werkplek of herscholingskosten. De kosten kunnen in totaal dus sterk oplopen.

Welke verzuimverzekering past het beste bij mijn bedrijf?

Er zijn twee soorten verzuimverzekeringen, namelijk de conventionele verzuimverzekering en de stoploss dekking. Bij de eerste gaat de verzekeraar uitkeren na een bepaald aantal dagen ziekte van de werknemers. Je hebt bijvoorbeeld een eigen risico van 10 dagen en daarna volgt een uitkering van de verzekeraar. In de stoploss dekking wordt de vergoeding afgestemd op de totale verzuimkosten. Je betaalt de verzuimkosten zelf tot de kosten boven een bepaald niveau komen.

De meeste kleinere werkgevers kiezen voor de conventionele verzuimverzekering

Met deze verzekeringsvorm betaal je bijvoorbeeld de eerste tien ziektedagen zelf en daarna neemt de verzekeraar de kosten (deels) over. Met deze verzekering kun je de kosten die je zelf moet betalen beheersbaar houden.

De verzuimverzekering wordt vaak afgesloten in combinatie met een arbodienst. Het voldoen aan de wettelijke verplichtingen als werkgever is namelijk complex. Met een arbodienst kun je het re-integreren aan specialisten over laten.


Bovenstaand nieuwsbericht is gepubliceerd op 03-08-2023. Dit bericht is met veel zorg en aandacht samengesteld. Desondanks kunnen wij niet volledig instaan voor de correctheid, volledigheid of actualiteit van de informatie.
Maak een afspraak met ons om de meest recente informatie te ontvangen.