Heeft u een vraag?

Stel hem hier

Kunnen wij u helpen?

Wij zijn bereikbaar via:

Wilt u liever dat wij bellen?

Of stel hieronder uw vraag:

  •  077-4669050

Helpt het om je huis te verkopen als je arbeidsongeschikt raakt?

Een zzp'er die arbeidsongeschikt raakt en geen arbeidsongeschiktheidsverzekering heeft afgesloten kan voor een vraagstuk komen staan. Is het een verstandige keuze om het huis te verkopen?

Volgens onderzoek verkoopt een kwart van de zzp’ers de woning als ze niet meer kunnen werken door arbeidsongeschiktheid. Dat is natuurlijk niet de oplossing.

Softwareproducent Omniplan heeft een onderzoek gehouden onder 780 Nederlandse zzp’ers. Veel van de ondervraagden gaan er niet vanuit dat ze arbeidsongeschikt raken, maar het kan wel gebeuren, bijvoorbeeld door ziekte. Niet meer kunnen werken zorgt ervoor dat het inkomen deels of volledig wegvalt. Het huis verkopen kan financieel noodzakelijk zijn, maar het is niet de oplossing van het financiële probleem.

Het niet verwachten is iets anders dan het niet verzekeren

Ongeveer de helft van de ondernemers tussen 35 en 65 jaar is langer dan 90 dagen arbeidsongeschikt geweest. In 14 procent van de gevallen gaat het zelfs om arbeidsongeschiktheid van minimaal 5 jaar. In de meeste gevallen wordt het veroorzaakt door een ziekte. Je bent misschien nooit ziek, maar toch kan arbeidsongeschiktheid iedereen overkomen. Het financiële risico is te groot om het niet te verzekeren. Het gaat om doorbetaling van het inkomen tot aan je pensioendatum.

51 procent van de ondervraagden draagt het risico zelf

Van de ondervraagde zzp’ers heeft iets meer dan de helft geen verzekering en ook geen ander financieel vangnet. Ze mogen dus niet ziek worden, anders ontstaat er ook gelijk een financieel probleem . Dit is een te zware last om zelf te dragen. Het verzekeren kost geld en als je toch niet arbeidsongeschikt raakt is het verzekeren nutteloos betaald geld, maar het risico zelf dragen is een wel erg zware last. In het slechtste geval valt het inkomen in één keer weg, met alle gevolgen van dien.

Het risico is bij de meerderheid bekend

Van de ondervraagden geeft 67 procent aan het gevaar goed te beseffen. Ze weten dat ze niet terug kunnen vallen op een vangnet en dat er geen recht bestaat op een uitkering. Onder strenge regels en onder strikte voorwaarden kan er recht bestaan op een bijstandsuitkering, maar dat is onder andere ook afhankelijk van het inkomen van andere gezinsleden, en van de hoogte van de overwaarde in de eigen woning. Alleen in een uiterste geval bestaat er recht op en het is ook geen ruime uitkering. Het is misschien net voldoende om van rond te komen.

Wat heb je minimaal nodig?

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering kan kostbaar zijn, maar je kunt de kosten drukken door uit te gaan van het minimale wat je wel moet verzekeren. Je kunt de uitkering baseren op het bedrag dat je minimaal aan inkomen moet hebben om rond te kunnen komen. Of je verzekert de eerste vier weken van ziekte niet en draagt dit risico zelf. Dit zijn manieren om de premie zo laag mogelijk te houden.


Bovenstaand nieuwsbericht is gepubliceerd op 20-06-2023. Dit bericht is met veel zorg en aandacht samengesteld. Desondanks kunnen wij niet volledig instaan voor de correctheid, volledigheid of actualiteit van de informatie.
Maak een afspraak met ons om de meest recente informatie te ontvangen.