Heeft u een vraag?

Stel hem hier

Kunnen wij u helpen?

Wij zijn bereikbaar via:

Wilt u liever dat wij bellen?

Of stel hieronder uw vraag:

  •  077-4669050

De milieuschadeverzekering uitgelicht

Is een milieuschadeverzekering strikt noodzakelijk voor jouw bedrijf of kun je er ook zonder?

Niet voor alle bedrijven is een milieuschadeverzekering noodzakelijk, maar sommige bedrijven kunnen er niet zonder. Wanneer sluit een onderneming deze verzekering af?

Wie vervuiling veroorzaakt draagt ook de kosten om de vervuiling weer op te ruimen. Met andere woorden, de vervuiler betaalt. Door een foutje of door calamiteiten kan een onderneming aansprakelijk zijn voor milieuschade en een kostbare schoonmaakoperatie kan een zware financiële last worden. Gelukkig kun je hier een verzekering tegen afsluiten.

Wat houdt een milieuschadeverzekering in?

Ondernemers kunnen aansprakelijk zijn voor bodem- en waterverontreiniging. Dit wordt bijvoorbeeld veroorzaakt door het vrijkomen van asbest na een brand of een storm, maar een aanrijding met een dieseltank op het terrein kan ook grote gevolgen hebben. Er zijn vele situaties denkbaar waardin milieubelastende stoffen weglekken en in de grond trekken. De saneringskosten kunnen dermate hoog zijn dat het een onderneming de kop kan kosten.

Wat vergoedt de milieuschadeverzekering?

Als je al te maken hebt met milieuschade, dan kun je niet nu alsnog een verzekering afsluiten voor een vergoeding van de schadelasten. Een brandend huis kun je immers ook niet verzekeren. Het gaat om bodem- en waterverontreiniging doordat er onverwacht voor het milieu schadelijke stoffen in de bodem of in het oppervlaktewater terecht komen. Het kan gaan om het eigen terrein of het terrein van anderen. Zelfs een ondergrondse opslagtank kun je meeverzekeren tegen milieuschade. Ook juridische kosten die gemaakt worden in verband met een milieuschade draagt de verzekeraar.

Biedt de aansprakelijkheidsverzekering dezelfde dekking?

Nee! Deels kunnen er overlappingen zijn, maar een aansprakelijkheidsverzekering maakt een milieuschadeverzekering niet overbodig. Milieuschade kan namelijk letterlijk uitgesloten zijn in de aansprakelijkheidsverzekering. In bepaalde gevallen is er wel dekking, maar daarvan kun jij jouw onderneming niet af laten hangen.

Kunnen alle ondernemingen te maken krijgen met milieuschade?

In principe kan ieder bedrijf milieuschade veroorzaken, maar of je het risico ook moet verzekeren kunnen we niet zo stellig zeggen. Bij veel bedrijven is de kans op het veroorzaken van milieuschade dermate klein, dat er eigenlijk nauwelijks een verzekerd belang is. Maar trek geen voorbarige conclusies en win eerst advies in van een deskundige. Een milieuschadeverzekering afsluiten is maatwerk, en het beoordelen of een dergelijke verzekering echt noodzakelijk is ook.

In de milieuschadeverzekering zit ook een dekking tegen bedrijfsschade

Door bijvoorbeeld het saneren van het eigen terrein kun je mogelijk tijdelijk geen gebruik meer maken van het eigen terrein en het pand. Hier kan financiële schade door ontstaan. Je kunt namelijk tijdelijk niet produceren of op een andere manier word je belemmerd in het uitvoeren van de werkzaamheden. De milieuschadeverzekering kan ook deze kosten vergoeden.


Bovenstaand nieuwsbericht is gepubliceerd op 05-07-2022. Dit bericht is met veel zorg en aandacht samengesteld. Desondanks kunnen wij niet volledig instaan voor de correctheid, volledigheid of actualiteit van de informatie.
Maak een afspraak met ons om de meest recente informatie te ontvangen.