Overige risico's

Elk bedrijf heeft zo zijn eigen risico's. Alles kan tegenwoordig verzekerd worden.
Echter het is belangrijk een balans te vinden tussen het risico dat gedragen kan worden en het risico dat niet gedragen kan worden. Dit is voor elk bedrijf verschillend.
Daarom is de diversiteit ook zo groot.

Gezien de grote diversiteit van de risico's, zijn er geen uniforme tarieven te verstrekken en is steeds een verzekering op maat gewenst.

Omdat wij een onafhankelijk intermediair zijn, hebben wij de mogelijkheid meerdere aanbiedingen naast elkaar te leggen