Bedrijfsrechtsbijstand

Een bedrijf wordt tegenwoordig steeds meer geconfronteerd met aansprakelijkheidsstellingen.
Wilt u als bedrijf de hoge kosten van advocaten en juristen voorkomen, dan kan een rechtsbijstandsverzekering uitkomst bieden.

In je onderneming heb je te maken met transactie waar allerhande juridische consequenties aan vast zitten. Bijvoorbeeld het aannemen van personeel of het kopen van kantoorartikelen. Het kan je gebeuren dat je een conflict krijgt met een andere partij. Een rechtsbijstandverzekering helpt je wanneer je een andere partij wilt aanspreken.

Wanneer komt de bedrijfsrechtsbijstand verzekering van pas?
Het kan je overkomen dat je een conflict krijgt met een partij omdat je vindt dat deze niet naar verwachting presteert, een kwade opzet heeft, niet wil betalen of niet levert wat afgesproken is. Je kunt dan juridische acties ondernemen en de rechtsbijstandsverzekering helpt hierbij. Niet in de vorm van schadepenningen, maar je krijgt juridische hulp van een gespecialiseerde organisatie, zonder hiervoor te moeten betalen.

Dekking
De meeste bedrijfsrechtsbijstandverzekeringen dekken de volgende conflicten:
Conflicten met personeel
Conflicten met afnemers die niet willen betalen
Conflicten met leveranciers van diensten t.b.v de bedrijfsvoering (accountants e.d.) of met de overheid.
Conflicten inzake verkeerszaken
Conflicten met leveranciers van goederen en diensten

Uitsluiting
De volgende conflicten zijn in het algemeen niet gedekt door een bedrijfsrechtsbijstandverzekering:
Conflicten met klanten die niet willen betalen maar die verweer voeren (bijvoorbeeld dat u onjuiste of ondeugdelijke goederen of diensten zou hebben afgeleverd)
Geschillen in of met het buitenland
Alles wat met strafrecht te maken heeft
Alles wat met intellectuele eigendommen
Alles wat met belastingzaken heeft te maken
Conflicten over subsidies
Conflicten die voortvloeien uit een fusie of overname

Prijzig
Nadeel van deze verzekering is dat die erg prijzig is. Daarom besluiten veel bedrijven deze verzekering niet af te sluiten. Vooral voor starters is het één van de eerste verzekeringen die uit het ‘pakket’ gegooid wordt.
Om je hierover een goed beeld te geven, zetten wij wat voor- en nadelen op een rij.

Voordelen:
rechtsbijstandverzekeringen dekken de kosten voor de juristen die jou helpen met een claim. Hierdoor hoef jij je niet bezig te houden met de juridische rompslomp die altijd bij zoiets ontstaat.

De kosten van de rechtszaak staan van tevoren vast. Het maakt niet uit hoeveel uur er in een bepaalde zaak gaat zitten of hoeveel zaken je in een jaar hebt.

Nadelen:
Vaak is zo’n verzekering relatief duur, met een premie van gemiddeld vijfhonderd euro per jaar. Dit verschilt uiteraard per (soort) bedrijf.
Niet alles is gedekt. Veelal werken rechtsbijstandverzekeringen met een 'alles is gedekt, behalve'. Ook niet elk soort geschil wordt ingedekt. Geschillen over intellectuele eigendommen worden bijvoorbeeld niet behandeld. Strafzaken waarbij sprake is van opzet of molest ook niet.
Je betaalt ook als er geen gebruik van wordt gemaakt.
Lopende conflicten worden niet vergoed.
Er zit een maximum aan het te claimen advocaatkosten. Dit is rond de 30.000 euro.

Let op:
Als je ongelijk krijgt, is het bedrag dat je moet betalen niet gedekt onder de rechtsbijstandverzekering. Daarvoor moet je een aansprakelijkheidsverzekering voor afsluiten. De bedrijfsrechtsbijstandverzekering komt goed van pas wanneer je juridische acties wilt ondernemen tegen een partij die jou benadeeld heeft.

Kortom
Je kunt ervoor kiezen, na het lezen van de voor- en nadelen, om een verzekering af te sluiten. Dit is aan te raden als je verwacht regelmatig juridische hulp nodig te hebben. Neem contact met ons op via het contactformulier op de website om zo'n verzekering af te sluiten.


Gezien de grote diversiteit aan risico's, zijn er geen uniforme tarieven te verstrekken en wordt steeds een verzekering op maat aangeboden.

Omdat wij een onafhankelijk intermediair zijn, hebben wij de mogelijkheid meerdere aanbiedingen naast elkaar te leggen.