Agrarische risico's

De agrarische sector is een bijzondere bedrijfstak.
Het heeft zijn eigen risico's omdat veelal vee of gewassen in het spel zijn.
Deze sector vraagt om speciale verzekeringen voor bijvoorbeeld de levende have maar ook voor de gewassen ofwel de opstanden van de akkers.

Wij hebben contacten met verzekeringsmaatschappijen welke gespecialiseerd zijn in de agrarische sector. Denk maar eens aan AVERO, DELTA LlOYD of INTERPOLIS. Allen bij uitstek prachtige aanbieders van agrarische verzekeringen. Keuze te over om in een goede concurrentie het beste alternatief na te streven met een voor u prachtig financieel en verantwoord bedrijfseconomische resultaat.

Omdat wij een onafhankelijk intermediair zijn, hebben wij de mogelijkheid meerdere aanbiedingen naast elkaar te leggen.