Elektronica & Computer

Computer / Electronicaverzekering.

Uw kantoor of bedrijf staat vol computers, faxen, Koppieerapparatuur, telefooncentrale en ander communicatieapparatuur, dure programma's/software. De inventarisverzekering is lang niet meer voldoende om de normale risico's te dekken. Verstandig is het dan ook om deze apparatuur uit de inventarisverzekering te halen en onder te brengen in een elektronicaverzekering. Een dergelijke polis is beter afgestemd op het bedrijf.

Deze zeer specifieke verzekering binnen de inventaris en goederen is voor electronica, computer en randapparatuur.

De computerverzekering dekt risico's die samenhangen met het bedrijfsmatig gebruik van computers, variërend van dekking voor materiële beschadiging van de apparatuur tot schade door virussen of computerkrakers.
De verzekering verleent dekking vanaf het moment dat de apparatuur (inclusief andere elektronische (rand)apparatuur en programmatuur) in bedrijf is of bedrijfsklaar staat opgesteld, maar ook tijdens demontage/montage, reiniging, inspectie, reparatie, revisie of verplaatsing.

Schade aan externe informatiedragers (diskettes, tapestreamers en dergelijke) moet veelal apart worden meeverzekerd of is standaard gekoppeld aan een gemaximeerd bedrag. Uitgesloten is schade door brand, ontploffing, catastrofe-achtige gebeurtenissen (zoals oorlog en dergelijke), slijtage en schade door normaal gebruik.

Het brandrisico is wel op de inventaris meeverzekerd.

Gezien de grote diversiteit aan risico's, zijn er geen uniforme tarieven te verstrekken en wordt steeds een verzekering op maat aangeboden.

Omdat wij een onafhankelijk intermediair zijn, hebben wij de mogelijkheid meerdere aanbiedingen naast elkaar te leggen.