Bedrijfsschade

Uw bedrijf is afgebrand of door storm, blikseminslag, vliegtuigschade of een milieuramp in de directe omgeving vernietigd.
Dan kan het bedrijf een hele tijd uit de running zijn.
Uw inkomen of bedrijfsinkomsten zijn dan mogelijk nihil of belangrijk minder.
Toch lopen uw vaste kosten door zoals personeelskosten, financieringskosten e.d.. Tegen de risico's van het verlies aan bedrijfsinkomsten kunt u zich verzekeren.

Gezien de grote diversiteit aan risico's, zijn er geen uniforme tarieven te verstrekken en wordt steeds een verzekering op maat aangeboden.

Omdat wij een onafhankelijk intermediair zijn, hebben wij de mogelijkheid meerdere aanbiedingen naast elkaar te leggen