Bedrijfsopstallen

Zoals u uw woning hebt verzekerd, zo is het verstandig ook uw bedrijfsopstallen te verzekeren voor de verschillende risico's zoals brand, storm, blikseminslag, vliegtuigschade etc.
Voor een overzicht van de risico zij verwezen naar het onderdeel particulier/wonen/opstal.

Verzekering geschiedt veelal tegen de herbouwwaarde en excl. BTW wanneer u BTW-aftrek geniet.

Gezien de grote diversiteit aan risico's, zijn er geen uniforme tarieven te verstrekken en wordt een verzekering op maat aangeboden.

Omdat wij een onafhankelijk intermediair zijn, hebben wij de mogelijkheid meerdere aanbiedingen naast elkaar te leggen.

Neem voor meer informatie contact op met ALTÈRNA voor een deskundig en onafhankelijk advies.