Inventarisgoederen

Zoals u uw huisinboedel hebt verzekerd zo is het verstandig ook uw bedrijfsinventaris te verzekeren voor de verschillende risico's zoals brand, storm etc. Voor een overzicht van de risico zij verwezen naar het onderdeel inboedel onder particuliere verzekeringen.

Standaarddekking
Standaard vergoedt de verzekering onder meer schade door brand(blussing), storm, blikseminslag, ontploffing, luchtverkeer, neerslag, water en stoom, dieftal en vandalisme na braak, gewelddadige beroving en afpersing, aanrijding van een gebouw, breuk van vensterruiten, rellen, relletjes en opstootjes, wegvallen van watervoorziening, gas- of stroomlevering.

Bijgebouwen en bedrijfsterrein
Behalve het in de polis omschreven gebouw zelf zijn de inventaris en goederen ook verzekerd als deze zich bevinden in:
   Bijgebouwen en in gemeenschappelijke ruimten op het risicoadres.
  Automaten, vitrines en eilandetages aan of nabij het gebouw, aan de buitenkant, onder afdaken of op het terrein (tegen alle gedekte gebeurtenissen, maar niet tegen diefstal, vandalisme, storm en neerslag) 
 
Verzekering geschiedt nagenoeg altijd tegen de dagwaarde van de inventarisgoederen en excl. BTW, wanneer u BTW-aftrek geniet.

Gezien de grote diversiteit aan inventarisgoederen maar ook de risico's, wordt een verzekering op maat aangeboden en zijn er geen uniforme tarieven te verstrekken.

Zie ook het onderdeel electonica verzekering.


Omdat wij een onafhankelijk intermediair zijn, hebben wij de mogelijkheid meerdere aanbiedingen naast elkaar te leggen.