Milieu aansprakelijkheid

Hebt u een onderneming die schade kan toebrengen aan het milieu, dan is het verstandig om een milieuaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.
Denk bijvoorbeeld aan benzinestations, garagebedrijven, recycling bedrijven, agrarische bedrijven, etc . Gezien de grote diversiteit aan risico's is een verzekering op maat vereist en zijn geen algemene tariefstellingen van toepassing.

De milieuaansprakelijkheidsverzekering geeft dekking voor milieuschades, waaronder geleidelijk ontstane milieuschades, waarvoor het bedrijf aansprakelijk is.

Deze verzekering is daarmee een aanvulling op de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB).

De aansprakelijkheid voor schade door het plotseling en onverwacht vrijkomen van milieugevaarlijke stoffen is gedekt op de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB).

Er moet voor een gedekte milieuaantasting sprake zijn van het rechtstreeks vanaf de verzekerde locatie vrijkomen van een milieugevaarlijke stof.

De milieuschade op de verzekerde locatie zelf is op de milieuaansprakelijkheidsverzekering niet gedekt. 

Verdere kenmerken
Oorzaak, ontstaan en melding van de milieuschade moeten binnen de verzekeringsduur vallen.
De claim moet door de verzekeraar zijn ontvangen tijdens de verzekeringsduur.

Er bestaat de mogelijkheid een termijn van één jaar bij te verzekeren. Binnen deze termijn heeft de verzekerde dekking voor door de verzekeraar ontvangen claims, die dan betrekking hebben op schades ontstaan tijdens de contractduur van de verzekering.

Uitgesloten zijn milieuschades die het gevolg zijn van het bewust negeren van milieuwetten en -vergunningen. 

Voor wie bedoeld?
Ondernemingen en organisaties die in de bedrijfsuitoefening met milieugevaarlijke of -belastende stoffen te maken hebben. Daaronder vallen bijvoorbeeld ook scholen, horecaondernemingen, apothekers enzovoort.

Omdat wij een onafhankelijk intermediair zijn, hebben wij de mogelijkheid meerdere aanbiedingen naast elkaar te leggen

Neem voor meer informatie contact op met ALTÈRNA voor een deskundig en onafhankelijk advies.