Aansprakelijkheid bedrijven (AVB)

Aansprakelijkheid voor bedrijven

U bent ondernemer, dan is een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering  (AVB) onontbeerlijk.
Het is verstandig de risico's die het bedrijf loopt af te dekken middels een aansprakelijkheidsverzekering.
Hiermede kunt u uw bedrijfsvermogen en uw bedrijfscontinuïteit veilig stellen bij onverwachte calamiteiten van buitenaf. 
 

Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering dekt de schade die kan ontstaan tijdens de uitoefening van uw bedrijf.
Een AVB dekt de schade aan personen, schade aan zaken en de schade die hier uit voortvloeit.
Dat wil zeggen: richt u door uw werkzaamheden schade aan andermans goederen en personen aan, of ontstaat een andere schade door uw toedoen dan is dat verzekerd. Let op dit is geen beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Voor deze verzekeringen zijn geen uniforme uitgangspunten. Elk bedrijf heeft zijn of haar eigen risico's op basis waarvan de premie wordt afgestemd.

Omdat wij een onafhankelijk intermediair zijn, hebben wij de mogelijkheid meerdere aanbiedingen naast elkaar te leggen.
U kunt hiermede uw voordeel doen, met een goed onderbouwd advies.