Heeft u een vraag?

Stel hem hier

Kunnen wij u helpen?

Wij zijn bereikbaar via:

Wilt u liever dat wij bellen?

Of stel hieronder uw vraag:

  •  077-4669050

Hoe zit het met de AOW bij een leeftijdsverschil met een partner?

De AOW kan tegenvallen. Partners met een leeftijdsverschil kunnen een tekort hebben.

Partners hebben samen recht op een volledige AOW, maar met een jongere partner kan er een tekort aan AOW ontstaan. Hoe kan het?

Partners hebben recht op honderd procent van het minimumloon aan AOW. Zodra de eerste partner de pensioengerechtigde leeftijd bereikt, bedraagt de uitkering vijftig procent van het minimumloon. Zodra de jongste partner ook pensioengerechtigd is, bedraagt de gezamenlijke uitkering honderd procent van het minimumloon. Partners met een groot leeftijdsverschil kunnen tegen tekorten aanlopen. In de pensioenregeling kan er uit worden gegaan van een uitkering van honderd procent van het minimumloon. Dit wordt ook wel een AOW-gat genoemd.

Hoe zit het met de partnertoeslag?

Tot 2015 kon er recht bestaan op partnertoeslag als de jongste partner nog niet AOW-gerechtigd was. Afhankelijk van het inkomen van de jongste partner bestond er recht op een financiële tegemoetkoming als er maar recht bestond op vijftig procent van de AOW-uitkering. Tegenwoordig kun je geen partnertoeslag meer aanvragen. Partners met een groot leeftijdsverschil kunnen hier beter maar rekening mee houden. Je kunt een financieel vangnet opbouwen, maar dat gaat niet meer lukken kort voor de pensioendatum van de oudste partner.

Wat is een AOW-gat?

In pensioenregelingen wordt gestreefd naar een pensioenuitkering van zeventig procent van het gemiddelde loon. Door een AOW-gat gaat het waarschijnlijk niet lukken om een volwaardig pensioen op te bouwen. In pensioenregelingen is namelijk rekening gehouden met het ontvangen van AOW. Als je maar vijftig procent van het minimumloon ontvangt, ontstaat er een tekort aan pensioenuitkering.

Hoe groot is het probleem?

Bij een leeftijdsverschil van maar een paar maanden gaat het om een overbrugbaar verschil. Als het over meerdere jaren gaat is het probleem groter. Een tekort van honderden euro’s per maand gedurende een paar jaren kun je alleen opvangen als je ruim voor de pensioendatum begint met het opbouwen van een kapitaal. Het probleem kan wegvallen als de jongere partner een goed inkomen heeft, maar ook dan heb je te maken met een grote terugval in jouw inkomen.

Hoe kun je een AOW-gat dichten?

Voor het opvangen van de tekorten heb je vermogen nodig. Je kunt ervoor kiezen om hier spaarvermogen voor te gebruiken, maar het kan ook met een lijfrentekapitaal. De inleg kun je aftrekken van de belasting en de uitkeringen zijn uiteindelijk weer belast. Zodra je pensioengerechtigd bent kun je het lijfrentekapitaal gebruiken voor het aankopen van een lijfrente-uitkering. Laat je wel vooraf goed informeren over de mogelijkheden en de fiscale voor- en nadelen.


Bovenstaand nieuwsbericht is gepubliceerd op 29-03-2023. Dit bericht is met veel zorg en aandacht samengesteld. Desondanks kunnen wij niet volledig instaan voor de correctheid, volledigheid of actualiteit van de informatie.
Maak een afspraak met ons om de meest recente informatie te ontvangen.