Heeft u een vraag?

Stel hem hier

Kunnen wij u helpen?

Wij zijn bereikbaar via:

Wilt u liever dat wij bellen?

Of stel hieronder uw vraag:

  •  077-4669050

Wat als een uitvaartverzekering te weinig uitkeert?

Is jouw uitvaartverzekering goed geregeld of krijgen jouw nabestaanden nog een rekening na de uitvaart?

Nabestaanden gaan ervan uit dat de kosten van een uitvaart volledig gedragen worden door de uitvaartverzekering, maar vaak komt er toch nog een rekening.

Op hoofdlijnen zijn er twee soorten uitvaartverzekeringen, namelijk de verzekering die uitkeert in diensten (natura uitvaartverzekering) en de verzekering die geld uitkeert (kapitaal uitvaartverzekering). De natura verzekering keert geen geld uit maar betaalt de diensten. De kapitaal uitvaartverzekering keert het verzekerde bedrag uit aan de nabestaanden. Bij beide verzekeringsvormen kan het gebeuren dat de nabestaanden toch nog een rekening krijgen van de uitvaartverzorger. Hoe komt dat?

De kosten van een uitvaart kun je alleen maar inschatten

Bij het afsluiten van de uitvaartverzekering wordt er een inschatting gemaakt van de verwachte kosten. De kosten zijn sterk afhankelijk van de wensen en zijn dus niet eenvoudig in te schatten. Een grotere opkomst op de uitvaartdienst zorgt voor hoge kosten, maar ook het plaatsen van een advertentie in de regionale krant en het wel of niet inzetten van volgauto’s. Daarom kun je het verzekerd bedrag niet nauwkeurig vaststellen. In overleg met de adviseur kun je het verzekerd bedrag wel zo goed mogelijk inschatten.

De gevolgen van een te laag verzekerd bedrag in de kapitaal uitvaartverzekering

De verzekeraar keert het bedrag uit en de nabestaanden kunnen dit geld gebruiken voor het betalen van de uitvaartkosten. Als het bedrag niet toereikend is, krijgen de nabestaanden dus nog een te betalen bedrag op hun bordje. In het geval een spaarvermogen onderdeel uitmaakt van de erfenis, zal bijbetalen geen probleem zijn, maar zonder een aanvullend vermogen moeten de nabestaanden de rekening vanuit hun eigen middelen betalen.

Ook met een natura uitvaartverzekering kan er een aanvullende rekening volgen

De natura uitvaartverzekering voert de diensten uit die verzekerd zijn, maar dat is nog geen garantie voor het niet hoeven bijbetalen. Door aanvullende wensen kan het pakket dat verzekerd is toch te beperkt zijn. Binnen deze verzekering is het belangrijk om het dienstenpakket zo goed mogelijk af te stemmen op de wensen van de uitvaart. Maar in de loop der jaren kan er veel veranderen. Het aanpassen van de uitvaartverzekering moet dus af en toe gebeuren. Bijvoorbeeld eens in de twee jaar.

Vaak zijn het gecombineerde uitvaartverzekeringen

De verzekeringsvormen kun je ook combineren. Je sluit een natura uitvaartverzekering af waarin ook nog een bedrag aanvullend wordt uitgekeerd. Zo voorkom je dat de nabestaanden moeten bijbetalen na een uitvaartdienst. Maar ook bij deze optie is het nog steeds belangrijk om uit te gaan van realistische bedragen. Een te ruime uitvaartverzekering zorgt voor hogere maandlasten. Een te beperkte verzekering zorgt voor een rekening na de uitvaartdienst.


Bovenstaand nieuwsbericht is gepubliceerd op 28-10-2022. Dit bericht is met veel zorg en aandacht samengesteld. Desondanks kunnen wij niet volledig instaan voor de correctheid, volledigheid of actualiteit van de informatie.
Maak een afspraak met ons om de meest recente informatie te ontvangen.