Heeft u een vraag?

Stel hem hier

Kunnen wij u helpen?

Wij zijn bereikbaar via:

Wilt u liever dat wij bellen?

Of stel hieronder uw vraag:

  •  077-4669050

Nederland heeft (bijna) het beste pensioenstelsel - Is het echt zo goed geregeld?

Jaarlijks worden de pensioenstelsels van verschillende landen met elkaar vergeleken. Nederland scoort hoog, maar is dat ook reden voor een feestje?

Ons pensioenstelsel dreigt onbetaalbaar te worden. Mogelijk komt dit doordat wij wereldwijd het beste pensioenstelsel hebben. Maar is jouw pensioen ook goed?

De Global Pension Index geeft een waardeoordeel over pensioenstelsels. Het pensioenstelsel van Nederland heeft op nummer één gestaan, maar die status zijn we al een aantal jaar kwijt. Op dit moment (peildatum 2021) staat IJsland op de eerste plek en Nederland op de tweede plek. De stelsels zijn getoetst op toekomstbestendigheid, integriteit en toereikendheid. Uit deze resultaten blijkt dus dat wij het goed voor elkaar hebben. Maar is ons pensioenstelsel wel toekomstbestendig?

Problemen bedreigen ons pensioenstelsel

Gemiddeld worden Nederlanders steeds ouder. Daar zijn we blij mee, maar financieel heeft het ook een keerzijde. Als we gemiddeld één jaar ouder worden, wordt er dus ook een jaar extra aan AOW en aanvullend pensioen uitgekeerd. Door de vergrijzing komen er steeds minder werkenden en juist meer pensioengerechtigden. Er komen dus minder werkenden die het geld bijeen brengen om de AOW-uitkeringen van de gepensioneerden uit te kunnen keren. Deze uitkeringen worden namelijk voor een groot deel voldaan uit AOW-premies.

Vooral in de Noord-Europese landen is het goed geregeld

De beste pensioenstelsels bieden de landen Nederland, Denemarken en Finland. Het zijn dus vooral de landen in het bovenste deel van Europa. Het bijzondere aan het Deense pensioenstelsel is dat het erg jong is. Pas in 1987 is het ingevoerd. Ter vergelijking, het Nederlandse pensioenstelsel dateert van 1952. Door modernisering kan ons pensioenstelsel ook voor de toekomst de beste zijn, maar de betaalbaarheid is wel een issue.

Een eerste stap naar het betaalbaar houden is al gezet

Jaren geleden was het probleem er al en zijn er maatregelen getroffen. De pensioenleeftijd was vroeger 65 jaar en stijgt uiteindelijk naar 67 jaar in 2024. Daarna stijgt de AOW-leeftijd mee met de levensverwachting in Nederland, gebaseerd op de dan geldende CBS-prognose. Een stijging van de levensverwachting met 1 jaar leidt tot een verhoging van de AOW-leeftijd met 8 maanden. 

Wat kun je zelf doen?

Het pensioenstelsel heb je geen invloed op. Je kunt er dus maar beter voor zorgen dat je het goed regelt voor jezelf. Gerekend over een periode van tientallen jaren kun je een goede aanvulling op de AOW opbouwen. Het wordt al lastiger als je nog maar 10 jaren verwijderd bent van de pensioendatum. Op twee manieren kun je aan jouw financiële situatie van de oudedag werken. Je zorgt voor een hoger inkomen (bijvoorbeeld door het opbouwen van een lijfrentekapitaal) of door het snijden in de vaste lasten (aflossingsvrije hypotheek aflossen).


Bovenstaand nieuwsbericht is gepubliceerd op 03-08-2022. Dit bericht is met veel zorg en aandacht samengesteld. Desondanks kunnen wij niet volledig instaan voor de correctheid, volledigheid of actualiteit van de informatie.
Maak een afspraak met ons om de meest recente informatie te ontvangen.