Andere regels bij ontslag AOW-gerechtigde

3 september 2012 - Sinds 1 september 2012 zijn de beleidsregels voor ontslag via UWV gewijzigd. Eén van de veranderingen is dat UWV voortaan geen ontslagvergunning meer geeft voor een AOW-gerechtigde werknemer als blijkt dat de werknemer geen ruimte maakt voor jongeren op de arbeidsmarkt omdat hij na zijn ontslag een contract voor bepaalde tijd krijgt.

De wijziging van de Beleidsregels Ontslagtaak UWV is onlangs gepubliceerd in de Staatscourant. Het gaat vooral om een verduidelijking van de hoofdstukken en een betere uitleg van het beleid. Zoals u eerder heeft kunnen lezen in het bericht 'Pensioenontslag geen leeftijdsdiscriminatie' is het al lang niet meer vanzelfsprekend dat een arbeidsovereenkomst eindigt bij het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd. Zelfs voordat een werknemer deze leeftijd heeft, kan een werkgever soms het dienstverband al opzeggen.
Eén van de wijzigingen uit de beleidsregels van UWV is dat u voortaan geen toestemming meer krijgt om een werknemer met de AOW-gerechtigde leeftijd te ontslaan als blijkt dat hij vervolgens een contract voor bepaalde tijd krijgt. Veel werkgevers gebruiken deze constructie om onder de zogeheten Ragetlie-regel uit te komen.

Ontslag via kantonrechter kan wel

Volgens de Ragetlie-regel moet een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd worden opgezegd als de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd volgt op een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Een uitzondering geldt als tussen de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd en de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd een termijn van meer dan drie maanden wordt aangehouden. De arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt dan van rechtswege zonder dat opzegging nodig is. UWV vindt echter dat dit de kansen van jongeren op de arbeidsmarkt belemmert. Als u een ontslagaanvraag indient omdat de werknemer de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt en tijdens de procedure blijkt dat u de bedoeling heeft om daarna een nieuw, tijdelijk contract met de werknemer aan te gaan, verleent UWV geen toestemming. Wilt u een werknemer toch ontslaan op 65-jarige leeftijd en hem vervolgens een contract voor bepaalde tijd geven, dan kunt u nog wel kiezen voor een ontbindingsprocedure via de kantonrechter.


« Terug naar nieuwsoverzicht